YÖNETİCİLERE ÖĞÜTLER – Milli Çözüm Sesli Makale

241

“Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden sorulacaksınız!” şeklinde tercüme edilen Hadis-i Şerifi, “Her biriniz yöneticisiniz ve yönettiklerinizden dolayı hesaba çekileceksiniz” şeklinde anlamamız gerekir. Zira; baba evinde, anne çocukları üzerinde, öğretmen öğrencileri nezdinde, birer yönetici makamındadır. Patron işçilerine, müdür personeline, başkan üyelerine, komutan askerlerine, lider cemaatine karşı, “idare edici” bir konumdadır.

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/yoneticilere-ogutler-dp1