TSK’YI HİZAYA SOKMAK! KİMLERİN İŞİNE YARAYACAKTI – Milli Çözüm Sesli Makale

219

Her bakımdan güçlü, disiplinli ve eğitimli… Dosta güven, düşmana endişe verici… Teknolojik ve psikolojik (inanç ve ideal) yönden yeterli ve milletiyle kenetlenmiş bir TSK; hem Ülkemizin, hem Milli birlik ve dirliğimizin sigortası konumundadır. Ordumuzu gereğinden fazla azaltmaya, zayıflatmaya, komuta kademesini ve emir-komuta zincirini laçkalaştırmaya yol açacak her türlü girişimin; sonunda telafisi imkânsız felaketlere neden olacağını anlamamak ahmaklıktır. Elbette Ordunun, üstelik dış odaklarla birlikte gizli bir “Vesayet Cuntası” oluşturması; halkın iradesine ve seçilmiş hükümetlere darbeler yapması, hıyanetin daniskasıdır ve bunu önleyici tedbirler mutlaka alınmalıdır. Ancak Milletin bir parçası olan TSK’nın, Ülkemize ve Milli bütünlüğümüze yönelik tehdit ve tehlikeler karşısında sorumsuz ve duyarsız kalmasını beklemek ise Ordu-Millet kavramının doğasına aykırıdır.

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/tskyi-hizaya-sokmak-kimlerin-isine-yarayacakti