SİYASET SORUNLARI VE NÜBÜVVET NURLARI – Milli Çözüm Sesli Makale

237

İlmi, imani ve ahlaki (ameli) hakikatlere, genellikle mektep ve medreselerde ve bir öğreticinin gözetiminde ders alınarak, zekâ ve akıl yoluyla ulaşılır. Bu genel ve temel gayretler yanında, bazen gönül aynasına ve vicdan ekranına çok özel ilhamların yansıdığı da bir vakıadır. Nebevi tebliğ metotlarından olan ve Sahabe-i Kiram’ın olgunlaşmasını sağlayan sohbetlerin de, eğitim ve öğretimde, çok önemli bir yeri vardır.

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/siyaset-sorunlari-ve-nubuvvet-nurlari