SİYASALLAŞAN YARGININ YARALANMASI VE İSTİSMARCI DİN YARASALARI – MİLLİ ÇÖZÜM SESLİ MAKALE

300

Fetullahçı, İsmailağa Tarikatı, Süleymancı, Menzil bağlısı ve Nur Cemaati gibi isimlerle anılan dini yapılanmaların tabanını ve taraftarını oluşturan Müslümanların çok büyük kısmının; samimi, istikametli ve gönüllü hizmet ehli olduklarını biliyoruz. Ancak bu tür oluşumların içine sızan ve elebaşı rolü oynayan menfaatçi ve istismarcı bir kesimin, özellikle dış destekli AKP iktidarıyla birlikte oldukça şımardıklarını ve çok kirli ve cin fikirli işlere bulaştıklarını da hayretle görüyor ve iyi niyetli müntesiplerini uyarıyoruz. “Dinsiz çevreler, imani ve İslami hizmetlerimizi kösteklemek istiyor” diyerek kendi mel’anetlerine mazeret ve meşruiyet uydurmaya çalışan sahtekârlara ve gâvur (ABD, AB, İsrail) uşaklarına karşı dikkatli olmalarını ve Yüce Kur’an’ımızın açık hükümlerini ölçü almalarını hatırlatıyoruz.

Mahmut Efendi’nin Milli Gazete’ye yaptığı şu açıklamayı da oldukça önemli buluyoruz:

“Son zamanlarda bazı gazete ve dergilerin adımızı ve soyadımızı izinsiz kullanarak rant sağlamaya çalıştıklarını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu gazete ve dergilerde yayınlanan haberlerden, yazılanlardan, makalelerden haberimiz olmadığı gibi, iznimiz de yoktur. Ustaosmanoğlu olan soyadımızı kullanarak, hatta akrabalıklar ihdas ederek menfaat temin etmeye çalışanları her şeyden evvel Allah’a havale ediyorum. Bugüne kadar Allah ve Resulûnün buyurduklarını anlatma ve yayma dışında, legal veya illegal hiçbir kuruluşla ve özellikle de siyasetle alakamız olmamıştır. Bizim bazı kuruluşlara icazetimiz varmış gibi yapılan yakıştırmaları da kınıyorum. Bundan böyle bizim iznimiz alınmadan yapmış olduğumuz sohbetlerimizi dergilerinde, gazetelerinde kullananlar hakkında hukuki işlemlere tevessül edeceğimizi ilan eder, efkâr-ı umumiyeye sağlık, sıhhat ve afiyetler dilerim.” ifadelerini esas alarak ve doğru sayarak İsmailağa Cemaatini siyasi ve ticari çıkar hesaplarına alet eden istismarcı sahtekârlara karşı dikkatli olunması gereğini hatırlatıyoruz.

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız