RÜYALARIN HAKİKATI VE MESAJLARI – Milli Çözüm Sesli Makale

248

Milyarlarca çeşit Melaike “Nur” denilen saf enerji tecellisinden, bütün Şeytaniler ve Cinler ise “Nar” denilen bir nevi elektrik cinsinden (dumansız ateşten) yaratıldığı gibi; Ruh ise birçok ayeti kerimede beyan buyrulduğu gibi, Cenabı Hakk’ın nefh etmesi (üfürmesi) şeklinde tezahür eden “Nur”dan daha yüksek bir yaratılış hakikatidir. İnsan ruhu, özellikle uykuda iken, bedenden ayrılıp farklı âlemlerde gezip dolaşma özelliğine sahiptir.

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/nisan-2017/ruyalarin-hakikati-ve-mesajlari