RÜ’YALAR VE YORUMLARI – Milli Çözüm Sesli Makale

222

Kaynak Makale İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/ruyalar-ve-yorumlari-dp1

Rüyalar:

1- Ya doğrudan Rahmani kaynaklı mesajların,

2- Ya Şeytani amaçlı kuruntu ve kâbusların,

3- Veya şuur altına saklanmış duyguların, arzuların ve bastırılmış korkuların ve kuşkuların dışa vurumu şeklinde tezahür etse de hepsinin yaratıcısı Cenab-ı Hak’tır.