ÖZENLE GİZLENEN SİYONİST TEHLİKE VE EN STRATEJİK HEDEF: TÜRKİYE – Milli Çözüm Sesli Makale

253

Tarih boyunca gelip geçmiş bütün Firavunların, Nemrutların, Şeddatların, zalim kralların ve sapkın sultanların;

a) Halkları ezme ve sömürme sistemlerini,

b) Zulüm ve tahakküm yöntemlerini,

c) Hile ve hıyanet düzenlerini,

d) Haksız ve ahlaksız girişimlerini,

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/ozenle-gizlenen-siyonist-tehlike