LAİKLİK KAVRAMININ DOĞRU TANIMI VE UYGUN KURUMLAŞMASI – Milli Çözüm Sesli Makale

223

Kaynak Makale İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/laiklik-kavraminin-dogru-tanimi-ve-uygun-kurumlasmasi

Yeni oluşan sistemler ve medeniyetler, kendisinden önceki düzen ve dönem içerisinde kullanılagelen birtakım kelimelere, yeni manalar yükleyerek, özel kurumlar yanında, orijinal kavramlar da geliştirirler. Aslında hiçbir dil / lisan ne kadar zengin olursa olsun, birbirinden farklı sistemlerin hepsine birden, tamamen yeni ve orijinal kelimeler veremezler. Öyle ise, sistemleri teşkil ve temsil eden unsurların, ortak bir lisan disiplini oluşturması gerekir. Her sistem bu ortak kelimeleri alır, kendi amaçları istikametinde kullanır ve onlardan özel ve orijinal bir “kelimeler ve kavramlar ağı” meydana getirir.