İSLAM’A GÖRE DEVLET VE DÜZEN KAVRAMI! – Milli Çözüm Sesli Makale

223

İslam; hem Dindir, hem de adil bir Düzen öngörmektedir.

Adil Düzen’in; Müspet İlim, Aklıselim, Tarihi Birikim… gibi temel kaynaklarından birisi olan “Dinde zorlama ve dayatmayı değil, özgür iradeyi ve gönül tercihini” esas alır. Bu nedenle İslam’ın bazı özelliklerini hatırlamakta fayda vardır.

İslam dinini dört ana bölüme ayırmak mümkün ve münasip görülmektedir.

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/islama-gore-devlet-ve-duzen-kavrami