HZ OSMAN’IN MAZLUMEN KATLOLUNMASI VE FİTNE KAPISININ KIRILMASI 2 – Milli Çözüm Sesli Makale

209

Sıffin Savaşı’nın Ayrıntıları

Hz. Muaviye’yi, Hz. Ali’ye Biat Etmekten Alıkoyan Kuruntuları

Muaviye, Hz. Ömer ve Hz. Osman döneminde Şam Valisiydi. Hz. Ali Hilafete geçince, onu görevinden azledip yerine Abdullah b. Ömer’i tayin etmek istedi. Ancak Abdullah b. Ömer mazur görülmesini isteyerek bu teklifi kabul edemeyeceğini beyan etti. Bunun üzerine Hz. Ali, Şam’a Sehl b. Huneyf’i gönderdi. Sehl, Şam’a giremeden zorla geri gönderilmişti.

Hz. Muaviye (R.A) yakını olması hasebiyle Hz. Osman’ın ka­tillerinden kısas alınması hususunda kendisini sorumlu görmekteydi.

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/hz-osmanin-mazlumen-katlolunmasi-ve-fitne-kapisinin-kirilmasi-2