HAYDAR BAŞÇILARIN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASIYLA İLGİLİ SAVUNMAMIZ – Milli Çözüm Sesli Makale

247

18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ANKARA

Biz o yazımızda kesinlikle Haydar Baş’ın şahsını küçük düşürmek ve hakaret etmek niyeti ve gayreti taşımamış; Yüce Dinimiz, devletimiz ve tarihimiz aleyhindeki yıkıcı yanlışlıklarına vurgu yapmıştık. Özellikle büyük devlet adamı, Rahmetli Erbakan aleyhindeki haksız sataşmalarından dolayı uyarmıştık.

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/haydar-bascilarin-actigi-tazminat-davasiyla-ilgili-savunmamiz