Farklılık Fantezisi ve Gösteriş Hevesi – Milli Çözüm Sesli Makale

282

“Herkes tarafından övülmek, hürmet ve rağbet görmek, şöhret olup dillere düşmek” amacıyla yapmacık davranışlarda bulunmaya ve gösteriş yapmaya riyakârlık denir. Allah için olmak ve sevabını ondan ummak yerine, sırf nefsi ve dünyevi maksatlar için, hayır, hizmet ve ibadet yapmak ve gösteriş meraklısı olmak, Efendimizin (sav) diliyle “Gizli Şirk” sayılmıştır. Cenab-ı Hak da (c.c) “(De ki: Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa o salih ameller işlesin, (fakat sakın yaptığı hizmet ve) ibadetlere (gösteriş katarak) hiç kimseyi Rabbine ortak etmesin (gizli şirke girmesin)!”[1] buyurmaktadır.

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/ruhi-bir-hastalik-olan-tembellikten-kurtulma-careleri