DOĞU TÜRKİSTAN (SİNCAN)DAKİ ÇİN BARBARLIĞIVEİSLAM DÜNYASININ İLGİSİZ TAVRI

209

Makalenin Tamamı İçin : http://www.millicozum.com/mc/duyurular/dogu-turkistan-sincandaki-cin-barbarligi
Çin’de 400 civarında etnik topluluk bulunmaktadır. Bunlardan 55’ine, azınlık konumuyla resmi statü kazandırılmıştır. Çinliler dışındaki 55 etnik yapıya, yoğun biçimde yaşadıkları bölge, “Bölgesel Özerklik” alanı olarak ayrılmıştır. Bunların sözde kendi alfabeleri ve anadilde eğitim hakları vardır ama bütün bunlar sadece bir kandırmacadır. Mülk edinme, çalışma, işyeri açma, seyahat etme, örgütlenme gibi haklar yasal güvence altına alınmış gösterilse de hepsi yalandır. “Güvenlik gücü kurabilir, milis oluşturabilir, yerel yasa çıkarabilirler.” iddiaları dünyayı kandırma amaçlıdır.