“BEYAZ SARAY’IN FETHİ YAKINDIR!” HADİSİNİN HATIRLATTIKLARI – Milli Çözüm Sesli Makale

219

Dünya Nereye Gidiyordu?

Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz: “Hz. Adem’in yaratılmasından kıyametin kopmasına kadar, Deccal’dan daha büyük (ve dehşetli) bir fitne ve zulüm dönemi yoktur.” (Sahih-i Müslim-Kitabü’l Fiten) buyurmaktadır. Deccal’ın has adamlarının Siyonistler olacağını bildiren hadislerin ve zuhur eden hakikatlerin ışığında, Deccalizmin bugünkü Siyonizm olduğu ortaya çıkmıştır.

Makalenin Tamamı İçin:

http://www.millicozum.com/mc/duyurular/beyaz-sarayin-fethi-yakindir-hadisinin-hatirlattiklari